śp. ks. Jan Pityński

Wikariusz
01.07.1986 – 01.08.1988