Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi Panny

Bezpośrednio po Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, w sobotę po oktawie Bożego Ciała, Kościół w swej liturgii obchodzi wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi. .
W  XVII w propagował je św. Jan Eudes (1601-1680) misjonarz Normandii, Bretanii i Burgundii. Swoje prace misyjne i apostolskie oddał pod opiekę Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. Odtąd powszechne są obrazy Serca Jezusa i Serca Maryi.
Najwięcej jednak do rozpowszechnienia czci Serca Maryi przyczynił się ks. Geretes, proboszcz kościoła M.B. Zwycięskiej w Paryżu. W roku 1836 założył on bractwo M.B. Zwycięskiej, mające za cel nawracanie grzeszników przez Serce Maryi. W roku 1892 bractwo liczyło 20 milionów członków.
W objawieniu „Cudownego Medalika Matki Bożej Niepokalanej”, jakie otrzymała w roku 1830 św. Katarzyna Laboure, są umieszczone dwa Serca: Jezusa i Maryi. W wieku XIX rozpowszechniło się nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi dla podkreślenia Jej przywileju Niepokalanego Poczęcia. To nabożeństwo w ostatnich dziesiątkach lat stało się powszechne. Początek temu nabożeństwu dało ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi przez papieża Piusa IX w roku 1854, jak też objawienia Matki Bożej w Lourdes (1858). Najbardziej jednak przyczyniły się głośne objawienia Matki Bożej w Fatimie w roku 1917

Wielka obietnica Niepokalanego Serca Maryi

 1. Ktokolwiek będzie Mi służył przez odmawianie Różańca otrzyma wyjątkowe łaski.
  2. Obiecuję Moją specjalną obronę wszystkim, którzy będą odmawiać Różaniec.
  3. Różaniec stanowi skuteczną broń przeciwko piekłu i zniszczy wszystkie herezje na świecie.
  4. Modlitwa Różańcowa sprawi, że cnoty i dobre dzieła zakwitną w kościele i wydadzą wspaniałe owoce zbawienia.
  5. Kto codziennie odmawia Różaniec i rozważa jego tajemnice, nie zginie na wieki.
  6. Ci, którzy w jakiejkolwiek potrzebie zwrócą się do Mnie w modlitwie różańcowej, zawsze zostaną wysłuchani.
  7. Ktokolwiek uczci Mnie przez odmawianie różańca, nie umrze śmiercią niespodziewaną, bez sakramentów świętych.
  8. Wierni przez odmawianie różańca, będą mieli w swoim życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego Łaski.
  9. Uwolnię z czyśćca duszę tych wiernych, którzy za swojego życia na ziemi, czcili Mnie na różańcu.
  10. Wierne dzieci Różańca, zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
  11. Kto odmawia Różaniec, nie będzie się lękał śmierci bo Ja będę w tej godzinie przy odejściu duszy z tego świata.
  12. Wszystkich, którzy odmawiają Różaniec, i rozpowszechniają go wśród innych, będą ich wspomagała w każdej potrzebie.
  13. Otrzymałam od Mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy Różańca, będą mieli szczególne orędownictwo w czasie ich życia na tym świecie i w godzinie śmierci.
  14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec są Moimi dziećmi i Mojego Syna Jezusa Chrystusa.
  15. Nabożeństwo do Mojego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba..