Wielki Odpust Kalwaryjski 11-15 sierpnia

PROGRAM 11- 15 sierpnia 2018
Jubileusz 350 lat
SOBOTA 11.08.2018 r.
14:00 Poświęcenie szat MB w kościele i procesja do kaplicy Domku Matki Bożej. Po przyjściu do Kaplicy Domku Matki Bożej (ok. 14:45) kazanie przy kaplicy i procesja z figurą MB Zaśniętej do kościoła.
18:00 Msza św. na galerii – przewodniczy O. dr Ignacy Kosmana – kaznodzieja odpustowy.
20:30 ”Ekspresem przez Europę” – biesiada muzyczna z udziałem uczestników Wielkiego Odpustu.
22:00 Apel Maryjny i zasłonięcie Cudownego Obrazu.

NIEDZIELA 12.08.2018 r.
6:00 Odsłonięcie Cudownego Obrazu. Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Przyjmowanie i witanie grup pielgrzymkowych.
7.30 Msza z kazaniem w kościele.
9.00 Msza z kazaniem w kościele.
11.00 Msza z kazaniem na galerii.
15:00 Godzina Miłosierdzia przy ołtarzu MBK.
16:00 Koncert Orkiestry Kalwaryjskiej (plac przed Domem Pielgrzyma).
18:00 Msza św. na galerii – przewodniczy Abp Józef Michalik.
20:30 Uzdrowienie chorych – módl się za nami! – nabożeństwo uzdrowienia.

PONIEDZIAŁEK 13.08.2018 r.
6:00 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.
6:45 Przeniesienie figury Matki Bożej Zaśniętej z kościoła na plac kościelny.
7:00 Msza św. na galerii z kazaniem.
8:00 Podczas Dróżek Eucharystia w kaplicy Domku MB.
O godz. 9.00 Mszy św. będzie przewodniczył o. Radosław Kramarski – Gwardian z Dąbrowy Górniczej.
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego przy Ołtarzu MBK.
15:30 Msza św. przy ołtarzu MB z kazaniem w kościele.
16:00 Koncert Orkiestry Kalwaryjskiej (plac przed Domem Pielgrzyma).
16:30 Msza św. przy ołtarzu MB z kazaniem w kościele.
18:00 Msza św. na galerii – przewodniczy Metropolita Poznański,
Przewodniczący KEP Abp Stanisław Gądecki wraz z Biskupami
Metropolii Przemyskiej. Po Mszy św. poświęcenie pomnika św. Jana Pawła II na placu kościelnym.
21:00 Oratorium Kalwaryjskie: „Oto Matka Twoja”.
22.00 Całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu.

WTOREK 14.08.2018 r.
6:00 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.
7:00 Dróżki Pana Jezusa z kazaniami.
Podczas Dróżek Eucharystia w kaplicy Grobu MB (ok. g. 9:00).
9:00 Dróżki Pana Jezusa z kazaniami dla młodzieży – rozpoczęcie pod kościołem.
15:00 Nabożeństwo ku czci św. Ojca Maksymiliana M. Kolbe.
16:00 Msza św. z kazaniem w kościele.
16:00 Koncert Orkiestry Kalwaryjskiej (plac przed Domem Pielgrzyma).
18:00 Msza św. na galerii – przewodniczy Abp Adam Szal – Metropolita Przemyski.
21:00 Dziękczynienie Bogu i ludziom – koncert Jubileuszowy zespołu FIORETTI.
23:00 Procesja z figurą MB Wniebowziętej do kaplicy św. Rafała, w kaplicy kazanie.
24:00 Msza św. prymicyjna Neoprezbitera Franciszkańskiego ze słowem Bożym o. Mariusza Kozioła – Wikariusza Prowincji Krakowskiej Franciszkanów.

ŚRODA 15.08.2018 r.
6:00 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.
6:30 Przeniesienie figury MB Wniebowziętej z kaplicy Ś w. Rafała do kościoła.
7:00 Msza św. z kazaniem na galerii.
9:00 Msza św. przy ołtarzu MB z kazaniem w kościele.
12:00 Suma odpustowa na galerii z procesją eucharystyczną na zakończenie nabożeństw odpustowych pod przewodnictwem bpa Leona Dubrawskiego – z Kamieńca Podolskiego.
16:00 Msza św. przy ołtarzu MB z kazaniem w kościele.
18:00 Msza św. przy ołtarzu MB z kazaniem w kościele.
Kaznodzieja – O. dr Ignacy Kosmana – Niepokalanów
Ceremoniarz – O. Rafał Antoszczuk – Kraków
Prowadzenie śpiewu – O. Marcin Drąg – Kraków
Dróżki Pogrzebu Matki Bożej – O. Radosław Kramarski – Gwardian z Dąbrowy Górniczej
Dróżki Pana Jezusa – O. Bogdan Klóska – duszpasterz z Horyńca-Zdroju
Dróżki Pana Jezusa dla młodzieży – O. Marcin Buntov – duszpasterstwo młodzieżowe