13 stycznia Św. Hilarego z Poitiers, biskupa i doktora Kościoła ;

Św. Hilary urodził się około roku 310 we Francji, wychowywany był on w duchu pogańskim. Własne poszukiwania filozoficzne i lektura Pisma św. sprawiły, iż poznał prawdziwą wiarę i przyjął chrzest. Zaczął żyć zgodnie z zasadami wiary, której został wyznawcą i żarliwie utwierdzał innych w prawdziwym chrześcijaństwie. Jeszcze przed przyjęciem chrztu ożenił się i miał córkę o imieniu Apra. Gdy jeszcze obydwie żyły został wybrany biskupem Poitiers, w roku 353. W ówczesnych czasach żonaci mężczyźni mogli być podnoszeni do rangi biskupiej, jednak żyli oni jak zaświadcza św. Hieronim w celibacie. W swoich pismach występował przede wszystkim przeciw herezji ariańskiej, zasłynął jako jeden z najgorliwszych obrońców boskości Jezusa Chrystusa. Na synodzie w Seleucji w roku 360 bronił dekretów nicejskich. Zmarł w Poitiers w roku 368. Był człowiekiem wielkiej łagodności, łaskawy i uprzejmy dla wszystkich. Modlą się do niego ukąszeni przez węże.

              Tu kliknij