Adwentowe czuwanie

Czuwanie adwentowe ma służyć rozwijaniu i podtrzymywania w sobie szczerej i żarliwej wiary. Sprzyja temu bliska już perspektywa Bożego Narodzenia. Zrozumienie tego wydarzenia w kontekście …

Adwent

Słowo adwent pochodzi z języka łacińskiego „adventus”, które oznacza przyjście. Dla chrześcijan to radosny czas przygotowania na przyjście Pana. Oczekiwanie na przyjście Chrystusa musi rodzić …

Litania za zmarłych

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata, Boże – Duchu Święty, Boże – Święta Trójco, jedyny Boże – Święta Maryjo …

Żywy Różaniec – historia

Żywy Różaniec jest wspólnotą modlitewną działającą od połowy XIX wieku zwaną obecnie Stowarzyszeniem Żywego Różańca. Oto jego krótka historia. W pierwszej połowie 1826 r. Paulina …