Siostry Honoratki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA: www.honoratki.pl

Siostry Honoratki w Przemyślu

PANI FATIMSKA WITAJ NAM
„Nikt tak serca twego nie zrozumie,
nikt tak kochać nie potrafi też.
Nikt w miłości wytrwać tak nie umie
jak Maryja, zresztą o tym wiesz.”

Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi / Honoratki /,przez dwadzieścia pierwszych sobót miesiąca, przygotowywało się ,do uroczystego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi. Trwało to od 4 marca 2006 do 6 października 2007 r. Każda pierwsza sobota miesiąca była aktem wynagradzającym Sercu Maryi:
· za obelgi przeciwko Niepokalanemu Poczęciu Maryi,
· za obelgi przeciwko dziewictwu Matki Bożej,
· za obelgi przeciwko Bożemu Macierzyństwu Maryi,
· za bluźnierstwa , przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę i nienawiść wobec Maryi,
· za bluźnierstwa , które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach.

Poprzez udział sióstr w pielgrzymce do Fatimy, post i modlitwę , przygotowywałyśmy się do dnia 13 października 2007 , w którym to dniu na Jasnej Górze , nastąpił uroczysty akt oddania i poświęcenia się całego Zgromadzenia Jej Niepokalanemu Sercu. Maryja w swoim Fatimskim wizerunku , pielgrzymuje od 13 października 2007 , po wszystkich domach naszego Zgromadzenia nie tylko po Polsce, ale również po innych krajach takich jak: Litwa, Łotwa, Rosja, Mołdawia, Ukraina, Włochy i Niemcy.W Przemyślu swoją pielgrzymkę Maryja rozpoczęła od parafii Matki Bożej Królowej Polski .Ksiądz Prałat Marian Koźma witając Maryję – /24.05- sobota / powierzył Jej opiece parafię ,Ojczyznę i wszystkie sprawy Kościoła lokalnego i powszechnego. Poprzez udział w Eucharystii, modlitwą różańcową, śpiewem pieśni Maryjnych, wielu wiernych dało dowód swojej wiary, czci i miłości ku Niepokalanemu Sercu Maryi. W niedzielę i poniedziałek trwała indywidualna modlitwa przed wizerunkiem Pani Fatimskiej.O każdej porze dnia można było zobaczyć rozmodlonych wiernych z Przemyśla. W poniedziałek /26.05. / po Mszy świętej wieczornej , w uroczystej procesji ,z licznym udziałem parafian , Maryja wyruszyła w dalszą pielgrzymkę na osiedle „Kmiecie” do sióstr / Honoratek / przy ul. Grunwaldzkiej. Modlitwą różańcową , ze śpiewem pieśni Maryjnych i apelem , Maryja rozpoczęła swój pobyt na placówce sióstr: s.Wandy Mierzwa i s.Agnieszki Rusznica.Mała kaplica pw. „Matki Bożej Fatimskiej” przez sześć dnia stała się kolejnym miejscem żywej wiary i głębokiej miłości ku Jej Niepokalanemu Sercu. Czciciele Maryi, sąsiedzi bliżsi i dalsi , poprzez codzienną wspólną i indywidualną modlitwę, poprzez obecność i czuwanie przy Maryi , dali dowód swojej wierności i głębokiego zaufania „ Tej , Która wszystko rozumie..” Msze święte: w intencji sióstr, w intencji dobrodziejów tejże placówki, były szczególnym dniem wdzięczności Bogu za dar powołania, za dobrych sąsiadów, za tych , którzy w różnorodny sposób wspierają siostry. Po Mszy świętej dziękując Pani Fatimskiej za Jej obecność , oddaliśmy siebie w niewolę Macierzyńskiemu Sercu Maryi.31 maja 2008 – o 16.30 – Maryja wyruszyła w dalszą pielgrzymkę na Ukrainę , aby tam słuchać, patrzeć, wspierać i cieszyć swoją obecnością nasze siostry i innych kochających ją wiernych.

s. Honoratki