Szkoła słowa Bożego

„Posłuchajmy ponownie Jezusa, z całą miłością i szacunkiem, na które zasługuje Mistrz. Pozwólmy Mu, aby Jego słowa nas uderzyły, prowokowały, wzywały do prawdziwej przemiany życia. W przeciwnym razie świętość będzie tylko słowami” (pap. Franciszek, GE 66)

Parafialna szkoła słowa Bożego:

Dla kogo? Dla wszystkich.

Kiedy? W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, po Mszy Świętej wieczornej.

Jaki temat? Osiem błogosławieństw Jezusa z Kazania na Górze (Mt 5,1-12).

Co będzie? Konferencja + adoracja Najświętszego Sakramentu + zadania apostolskie.

Harmonogram:

(zapraszamy poszczególne grupy i wspólnoty do animacji spotkań)

4 marca – Przyjaciele Oblubieńca
1 kwietnia – RAM
6 maja – Akcja Katolicka
3 czerwca – Grupa Krwi Chrystusa
1 lipca – Grupa Boże Miłosierdzie
5 sierpnia – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
2 września – Róże Różańcowe
7 października – Przyjaciele Oblubieńca

Zadanie apostolskie:

(Po każdym spotkaniu będą publikowane konkretne zadania apostolskie związane z rozważanymi treściami.)

Zadania apostolskie na październik

  1. Rozważę i pomodlę się orędziem następujących tekstów biblijnych: Mdr 2,12,24 (1); J 15,18-27 (2); Dz 4,23-31 (3);
    1 P 3,8-17
  2. Najwyższym stopniem duchowej dojrzałości jest przyjęcie trudności, cierpienia i prześladowań w duchu całkowitej wolności. Spróbuję to czynić w wymiarze osobistego życia, aby doświadczyć radości udziału w obietnicy królestwa niebieskiego
  3. Nie pozwolę sobie na ograniczanie wolności do wyznawania wiary, na deprecjonowanie i odrzucanie wartości chrześcijańskich. Wobec pogardy dla chrześcijaństwa będę publicznie przyznawał się do wiary i praktyk religijnych
  4. Zaakceptuję fakt, że życie chrześcijańskie jest walką o dochowanie wierności Chrystusowi i nakazom Jego Ewangelii. Zamiast biernie przyglądać się jak niesprawiedliwie atakowany jest Kościół, czynnie zaangażuję się w obronę jego dobrego imienia
  5. Bywają jednak okoliczności, że ze względu na miłość do Chrystusa i wierność Ewangelii nie mogę przesadnie i na siłę obstawać przy sprawiedliwości. Lepiej przecież zło znosić, niż je czynić. Jeśli nawet masz rację, zdobądź się na to, aby przyjąć niesprawiedliwość i złem na zło nie odpowiadać.