ks. Stanisław Węglarz

Wikariusz
30.06.1992 – 26.08.1994