Rada Parafialna

Rada parafialna jest organem doradczym wspierającym proboszcza w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego, a szczególnie w projektowaniu i realizowaniu programu duszpasterskiego parafii.