Historia parafii

Parafia M.B. Królowej Polski w Przemyślu została wydzielona z parafii św. Józefa i parafii Ostrów.

W Niedzielę Palmową 8.04.1979 roku Ks. Bp Tadeusz Błaszkiewicz poświęcił kaplicę przy ulicy Grunwaldzkiej.

Była to ówczesna stodoła.

Ks. Bp Ignacy Tokarczuk w1979r. odprawił w prowizorycznej kaplicy pierwsza Mszę Św. Rezurekcyjną.

W nocy z 8 – 9 czerwca 1979 roku proboszcz ks. Adam Michalski wraz z parafianami rozpoczął budowę nowej świątyni, wg. projektu ks. Józefa Muchy. Świątynia o powierzchni 416 m 2 w kształcie szałasu pasterskiego była drewniana.

12 VII 1980 r. nastąpiło erygowanie parafii. Drewniana świątynia służyła wspólnocie parafialnej 20 lat.

18.IV.1998 roku rozpoczęto budowę nowej świątyni o pow. 951 m 2 ,

wg. projektu mgr inż. Józefa Olecha z Przemyśla.

Kamień wegielny pod świątynię został poświęcony przez Ojca św. Jana Pawła II w Krośnie 10.VI.1997 roku. Natomiast 27.IX.1998 roku ks. Arcybiskup Józef Michalik dokonał jego wmurowania. Obok kamienia został wmurowany akt erekcyjny.

 

Dzieje parafii Matki Bożej Królowej Polski w Przemyślu.
Parafia została erygowana w 1980 roku, wydzielona z parafii pw. św. Józefa i parafii pw. św. Marii Magdaleny w Ostrowie. W 1979 roku znaleziono miejsce nadające się pod budowę świątyni przy ulicy Grunwaldzkiej 68a. Na początku funkcję świątyni pełniła stojąca w tym miejscu stodoła. W budynku tym w dniu 7 kwietnia 1979 roku ksiądz Adam Michalski – ówczesny proboszcz, rozpoczął nieustanną adorację Najświętszego Sakramentu. Ksiądz Biskup Tadeusz Błaszkiewicz odprawił pierwszą Mszę świętą w Niedzielę Palmową 1979 roku.
Na Wielkanoc Mszę świętą odprawił i procesję rezurekcyjną poprowadził J. E. Ks. Biskup Ignacy Tokarczuk.
Pierwszy proboszcz ks. Adam Michalski podjął się budowy świątyni według roboczych szkiców ks. Józefa Muchy. Prace rozpoczęto w nocy 8 na 9 czerwca 1979 roku, tak, że rano konstrukcja belkowa była już gotowa. Prace budowlane trwały w czasie pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski.
W dniu 22 listopada 1979 roku z katedry przemyskiej wyruszyła procesja z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej czczonej w parafii joko Królowa Polski. O godzinie 19,00 Ks. Biskup Stanisław Jakiel odprawił uroczystą Mszę świętą dziękczynną.
Obraz Matki Bożej namalował Pan Mendychowski, którego fundatorami są Państwo Teresa i Tadeusz Radochońscy. Obraz został poświęcony w Częstochowie na Jasnej Górze przez Ojca Świętego podczas pierwszej Jego pielgrzymki do Polski. Wystrój wnętrza świątyni został zaprojektowany i wykonany przez architekta Pana Macieja Kouczyńskiego. Drewniana świątynia miała kształt namiotu i służyła wiernym przez 20 lat i dzięki niej tworzyła się wspólnota parafialna na Kmieciach.

12 lipca 1980 roku – dekretem Ks. Bpa Ignacego Tokarczuka Ordynariusza Przemyskiego

nastąpiło erygowanie parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski 

W latach 1980 – 1995 –  wyposażano świątynię oraz budowano zaplecza parafialne

11 sierpnia 1995 roku  – po przeniesieniu Ks. Adama Michalskiego do parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Zagórzu, proboszczem w parafii Matki Bożej Królowej Polski  został  Ks. Marian Koźma, któremu powierzono rozbudowę, względnie budowę nowej świątyni

10 czerwca 1997 roku – podczas VI pielgrzymki do Polski, Ojciec Święty  Jan Paweł II poświęcił w Krośnie kamień węgielny pod nową świątynię na Kmieciach w Przemyślu

18 kwietnia 1998 roku – Mszą Świętą  rozpoczęto pierwsze prace przy budowie nowej świątyni o powierzchni użytkowej 951 m. kw., według projektu mgra inż.  Józefa Olecha z Przemyśla

27 września 1998 roku – Ks. Abp Józef Michalik Metropolita Przemyski dokonał wmurowania kamienia węgielnego oraz aktu erekcyjnego kościoła

9 lipca 2000 roku – została odprawiona pierwsza Msza Święta w nowej świątyni

17 grudnia 2000 roku – Ks. Abp Józef Michalik Metropolita Przemyski poświęcił świątynię jako dar parafii w Roku Wielkiego Jubileuszu

W latach 2006-  2017 – realizowano wystrój wnętrza świątyni według projektu artysty rzeźbiarza, mgr sztuki p.  Andrzeja Pasonia ze Starego Sącza:

          – instalacja ściany ołtarzowej  (2006 rok)

          – wykonanie stacji Drogi Krzyżowej (2009 rok)

          – wykonanie i montaż witraży (2016 rok)

          – aranżacja poświęcona Świętemu Janowi Pawłowi II i Słudze  Bożemu Kardynałowi             Stefanowi Wyszynskiemu (2017 rok)

2017 rok -pomalowanie świątyni

17 czerwca 2018 roku– uroczystość  konsekracji kościoła przez Ks. Abpa Adama Szala Metropolitę Przemyskiego