ks. Stanisław Wróbel

 Wikariusz 
15.07.1980-15.08.1981