ks.Tadeusz Osiński

Wikariusz
05.07.1990 – 30.06.1992