Święto wspólnoty „Przyjaciele Oblubieńca” – Świątynia Opatrzności Bożej Warszawa – 23 czerwca 2018 roku

W dorocznym, ogólnopolskim spotkaniu Wspólnoty motywem przewodnim było przesłanie – hasło: „Zawierzyć Opatrzności”. Stąd na miejsce uroczystości wybrano Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie. Dzień 23 czerwca to wigilia urodzin Świętego Jana Chrzciciela – Przyjaciela Oblubieńca – Patrona Wspólnoty. Świątynia wypełniła się kilkoma tysiącami członków Wspólnot z rożnych stron, szczególnie z rejonów wschodniej Polski.

Nie zabrakło też naszej Wspólnoty z Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Przemyślu. Pomimo dużej odległości i uciążliwości podróży ok. 20 osób pojechało do Warszawy, aby przeżyć doświadczenie spotkania z Bogiem i ludźmi. Dla wielu była to też okazja podziwiania wspaniałego dzieła jakim jest Świątynia Opatrzności Bożej – votum narodu za uchwalenie Konstytucji 3-go Maja i odzyskanie wolności po latach zaborów, wojen i zniewoleń systemu komunistycznego. Okazja jest szczególna, bo obchodzimy rok Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Gospodarze – administratorzy, animatorzy, moderatorzy Wspólnoty na czele z ks. Krzysztofem Kralką przywitali przybyłych uczestników spotkania. Modlitwa w tej monumentalnej świątyni wprowadzała nas w nastrój uwielbienia Boga, oddania chwały wielkości dzieła stworzenia oraz dziękczynienia Bożej Opatrzności. Historię dzieła zbawienia przybliżyła nam konferencja biblijna oparta na tekście z Księgi Rodzaju (22, 1- 28). Bóg widząc wiarę Abrahama, jego całkowite zaufanie i gotowość złożenia w ofierze swojego syna, w swoim nieskończonym miłosierdziu zachowuje Izaaka przy życiu. Abraham składa ofiarę zastępczą – baranka. Jest to zapowiedź doskonałej ofiary Jezusa Chrystusa – Baranka Bożego, aby wypełniła się do końca obietnica zbawienia wobec całej ludzkości.

Momentem kulminacyjnym uroczystości była Msza św., której przewodniczył ks. bp Rafał Markowski, koncelebrowana przy udziale ks. Infułata Archidiecezji Warszawskiej, Prowincjała O. Palotynów i kilkudziesięciu księży – opiekunów poszczególnych Wspólnot z całej Polski. Oprawa liturgiczna i muzyczna przygotowana została przez świeckich członków Wspólnoty. W swojej homilii Ks. Biskup nawiązując do Ewangelii Janowej (J 1, 29b) nakreślił pokorę i służebną rolę Św. Jana Chrzciciela, który przygotowywał serca ludzkie na przyjęcie Chrystusa – oczekiwanego Mesjasza. To Jan Chrzciciel pokazuje na Jezusa jako na „Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata”. Podkreślił, że miłość Jana do swojego Oblubieńca – Jezusa, oddanie życia za Prawdę, stawiają Go tuż za Maryją, jako pierwszego w rzędzie Świętych Pańskich. To świadectwo dla nas, abyśmy całkowicie zawierzając się Opatrzności Bożej stawali się autentycznymi Przyjaciółmi Jezusa Chrystusa.

Na zakończenie Eucharystii dokonano Aktu zawierzenia Opatrzności Bożej Kościoła, Ojczyzny, rodzin i każdego z nas osobiście.

Czas przerwy był okazją do przyjrzenia się architekturze świątyni, zwiedzenia Panteonu w podziemiach kościoła, poznania osób z innych Wspólnot, na posiłek.

Bardzo uroczysty charakter miało nabożeństwo posłania nowych odpowiedzialnych za wspólnoty w Polsce. Wszyscy zebrani modlili się do Ducha Św. o światło i potrzebne dary dla kilkunastu osób, którym powierzono opiekę nad swoimi grupami. W kilku regionach wyznaczono też moderatorów duchownych. W naszym okręgu podkarpackim odpowiedzialnym za wspólnoty w Sanoku, Przemyślu, Rzeszowie i Skawinie będzie ks. Robert Blama. Z wielką radością przyjęto ok. 23 nowo powstałe wspólnoty, w tym m.in. grupy młodzieżowe. Wszystkim wręczono ikony z wizerunkami Patronów.

Potem w ciszy adorowano Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie. Był to dla każdego czas osobistej refleksji. Może był to czas pełnego zawierzenia się Opatrzności Bożej, zadania sobie pytania o swój udział i duchowy rozwój we wspólnocie, może szukanie odpowiedzi na pytanie – czy tak jak św. Jan Chrzciciel jestem wiernym przyjacielem Pana Jezusa? W tej ciszy mogliśmy odnajdywać obecność Żywego, Osobowego Boga.

Zapewne było to doświadczenie radosne, co znalazło wyraz w pełnej mocy modlitwie spontanicznej, równoczesnej, w modlitwie uwielbienia językami, w śpiewie, który wypełnił świątynię po szczyt kopuły, jeden z najwyższych punktów Warszawy.

Ogłoszenia pozwoliły nam poznać aktualne sprawy, którymi żyje Wspólnota „Przyjaciele Oblubieńca” w skali kraju, m.in. o inicjatywie budowy Domu Wspólnoty dla dziewcząt. Zachęcano, aby w przyszłym roku, czerwcowe święto Patrona św. Jana Chrzciciela przeżywać w lokalnych wspólnotach. Ogólnopolskie spotkanie, związane z 10-leciem powstania wspólnoty, odbędzie się w 2020 roku.

Umocnieni duchowo, powróciliśmy szczęśliwie do Przemyśla, do domów, pełni zapału do dalszego owocnego, Bożego trwania w naszej parafialnej wspólnocie.

Andrzej Koperski