Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi został ogłoszony 8 grudnia 1854 roku przez papieża Piusa IX. Czym więc jest Niepokalane Poczęcie? Jest to wiara i pewność, że Maryja od momentu swojego poczęcia została zachowana od grzechu pierworodnego, tym samum od wszelkiego grzechu. Wolna od grzechu, wolna od skłonności do ulegania pokusom, złych myśli, czynów-pełna łaski-jak to zawiera pozdrowienie Anioła w chwili Zwiastowania. Historia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu jest bardzo długa. Już od pierwszych wieków teologowie wskazywali na szczególne wybranie Maryi. Nieraz Ojcowie Kościoła nazywali Ją czystą, bez skazy niewinną.
Ojciec Święty Jan Paweł II w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański w 1998 roku powiedział:” Niepokalane Poczęcie jest nadzwyczajnym darem i niezwykłym przywilejem Maryi. Dzięki niemu Matka Boża, całkowicie zachowana od niewoli zła i szczególnie umiłowana przez Boga, uprzedza w drodze zbawionych przez Chrystusa. To ważne święto przypada w okresie adwentu. Ta, która potrafiła najlepiej ze wszystkich z czułością oczekiwać Mesjasza, towarzyszy nam i wskazuje, jak naszą wędrówkę ku Nocy Betlejemskiej uczynić żywą i owocną”
Maryja kilkakrotnie potwierdzała prawdę o swoim niepokalanym poczęciu.
W czasie objawień w Lourdes w 1858 roku potwierdziła ogłoszony zaledwie cztery lata wcześniej dogmat. Bernardecie Soubirouis przedstawiła się mówiąc: „Jestem Niepokalane Poczęcie”.
Również w Gietrzwałdzie w 1877 roku a więc 19 lat po Lourdes na pytanie „kto Ty jesteś?” Maryja odpowiedziała „jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta”
Także Świętej Katarzynie Laboure ukazała cudowny medalik ze słowami”O Maryjo bez grzechu poczęta…”
Również w Fatimie podczas objawień Matka Boża zapewniała Łucję: „Ja was nigdy nie opuszczę. Moje niepokalane Serce będzie dla każdego drogą prowadzącą do Boga’ Zapowiedziała również swój wspaniały tryumf” Na koniec moje Niepokalane Serce zatryumfuje” .
Niepokalana jest najdoskonalszym, najpiękniejszym wzorem człowieka. Od Niej musimy uczyć się doskonałości