Chrzest

Udzielany jest w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca o godz. 12.30.

Zgłoszenia do Chrztu dziecka przynajmniej na tydzień przed planowanym terminem.
Rodzice zgłaszając chrzest swojego dziecka w kancelarii przynoszą ze sobą akt urodzenia dziecka z USC, świadectwo ślubu kościelnego i zaświadczenia rodziców chrzestnych.