Małżeństwo

Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo powinni zgłosić się najpóźniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu do kancelarii parafialnej w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego.

 

Wymagane są następujące dokumenty:

  1. świadectwo chrztu , 
  2. świadectwo bierzmowania,
  3. świadectwo ukończenia katechizacji w szkołach,
  4. świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej,
  5. zaświadczenie ukończenia katechezy w poradni dla   narzeczonych,  
  6. zaświadczenie z USC o braku okoliczności  wyłączających  zawarcie małżeństwa, 
  7. dowód osobisty.

    Uwaga: Dokumenty nr 1 i 7 powinny mieć datę nie wcześniejszą niż sprzed 3 miesięcy.

 

Jeżeli narzeczeni nie są naszymi parafianami, powinni otrzymać pisemną zgodę od swojego Księdza Proboszcza na zawarcie związku małżeńskiego w naszej parafii. Również narzeczeni starający się o tzw. „licencję” – czyli pragnący zawrzeć związek małżeński w innej parafii powinni się zgłosić z wymaganymi wyżej dokumentami 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu.
 

 

 

Nauki dla narzeczonych przed ślubem odbywają się

 

1StyczeńParafia MB Nieustającej Pomocy – Błonie

ul. Zielińskiego 23     

Tel. 016-675-06-70

2LutyParafia św. Jana Chrzciciela – Archikatedra

ul. Zamkowa 3

Tel. 016-678-27-66

3MarzecParafia św. Banedykta, Cyryla i Metodego – Kazanów

ul. Opalińskiego 7

Tel. 016-670-73-12

4KwiecieńParafia św. Brata Alberta

ul. Św. Brata Alberta 6

Tel. 016-677-94-20

5MajParafia św. Jana z Dukli

ul. Zaciszna

Tel. 016-676-97-60

6CzerwiecParafia św. Józefa – Salezjanie

ul. Św. Jana 3

Tel. 016-670-25-25

7LipiecParafia św. Teresy  oo. Karmelici

ul. Karmelicka 1

Tel. 016-678-60-14

8WrzesieńParafia św. Antoniego  oo. Reformaci

ul. Jagiellońska 2

Tel. 016-678-57-40

9PaździernikParafia Świętej Trójcy

Plac Konstytucji 3. Maja 8

Tel. 016-677-06-90

10ListopadParafia św. Marii Magdaleny  oo. Franciszkanie

ul. Franciszkańska 2a

Tel. 016-678-24-60

11GrudzieńParafia Matki Bożej Królowej Polski – Kmiecie

ul. Grunwaldzka 68a

Tel. 016-670-66-68

Diecezjalna Poradnia Rodzinna
ul. Ks. Piotra Skargi 6 ( 2. piętro)
37-700 PRZEMYŚL, tel. 016 677 90 00 kom.:  600 780 733;  602 385 838