Nabożeństwo Majowe – krótka historia…

Zdecydowana większość mariologów twierdzi, że narodziło się ono w XVIII w. Jego rodowód sięga jednak wieków wcześniejszych. Największym apostołem tego nabożeństwa był włoski jezuita ojciec Alfons Muzzarelli, którego uważa się oficjalnie za twórcę tej formy kultu maryjnego. On to bowiem całe swoje życie poświęcił na propagowaniu tego szczególnego nabożeństwa do Maryi. W 1814 roku ówczesny papież Pius VII nadał mu ostateczną formę i całkowitą aprobatę Kościoła. Zaznaczył jednak, że należy je rozpowszechniać i odtąd staje się ono powszechne w całej Europie, a wkrótce na całym świecie. W 1859 roku Papież bł. Pius IX przypisał do Nabożeństwa majowego – na które składa się Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny, nauka kapłana oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem – liczne odpusty.
        W Polsce nabożeństwo maryjne publicznie zostało odśpiewane po raz pierwszy w 1837 roku w kościele pw. Św. Krzyża w Warszawie, następnie w Krakowie, Jasnej Górze. Po 30 latach rozszerzyło się w całej Polsce Dziś nie ma świątyni katolickiej, gdzie nie było by ono odprawiane.