UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

40 dni po Zmartwychwstaniu przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa. Od kilku lat w Polsce ta tajemnica wiary jest rozważana nie w czwartek, 40 dni po Wielkanocy, ale w VII niedzielę Okresu Wielkanocnego. Wniebowstąpienie w tekstach z Nowego Testamentu ukazane jest jako rozstanie się Jezusa z uczniami, ostateczne ziemskie pożegnanie się Pana z najbliższymi oraz wstąpienie do nieba.
Jego przebieg przekazuje św. Łukasz pisząc, iż Jezus „wyprowadził ich [uczniów] ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.” (Łk 24,50-51) oraz „uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu.” (Dz 1,9). Św. Marek natomiast akcentuje uczestnictwo w życiu i chwale Boga: „Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga” (Mk 16,19).
Spośród miejsc upamiętniających to wydarzenie na uwagę zasługuje sanktuarium Wniebowstąpienia Jezusa znajdujące się na Górze Oliwnej w Jerozolimie.